JIP MPSS
Sukatan Pelajaran
Tutorial & Kuiz
Contoh Soalan
Rencana & Nota
Ujian Personaliti
Penyelidikan
Latihan Mengajar
Pautan-Pautan 
Hubungi Webmaster

Cari
Laman Ini
WWW

Get a free search
engine for your site

 


Selamat Datang ke Jaringan Ilmu Pendidikan MPSS!

Laman ini direka khas untuk guru-guru pelatih, guru-guru, dan peminat Ilmu Pendidikan. Tujuan utama laman ini diwujudkan ialah untuk menyediakan saluran bantuan siber demi memantapkan lagi proses pembelajaran ilmu pendidikan.

Di sini anda dapat menemui bantuan tentang sukatan pelajaran, kuiz interaktif untuk menguji pengetahuan tentang topik-topik ilmu pendidikan, contoh-contoh soalan esei, rencana-rencana, panduan praktikum, ujian personaliti, modul pembelajaran Kursus Induksi, PTK dan laman-laman yang berkaitan dengan dunia pendidikan guru.

Selamat maju jaya!

Tandatanagani Buku Pelawat!count_crzy.gif (3402 bytes)Baca Buku Pelawat!

Site Meter

 Free Web Journal from Bravenet.com