Pangkal
JIP MPSS
Sukatan Pelajaran
Tutorial & Kuiz
Contoh Soalan
Rencana & Nota
Ujian Personaliti
Penyelidikan
Latihan Mengajar
Pautan-Pautan

Sebelum Ini Selepas Ini
Banding & Beza Di Antara Pembelajaran Koperatif Dan Pembelajaran Kolaboratif

horizontal rule

Sumber: Matthews, Roberta S.; Cooper, James L.; Davidson, Neil; Hawkes, Peter. Building bridges between cooperative and collaborative learning

Pembelajaran kolaboratif adalah berasaskan pembelajaran koperatif. Untuk mewujudkan bilik darjah kolaboratif, cara yang mudah adalah dengan menjalankan pembelajaran koperatif di mana guru dapat mengawal lebih banyak pembolehubah dalam kelas. Apabila pelajar-pelajar membiasakan diri dengan cara bekerjasama, saling bergantung antara satu sama lain untuk memperoleh ilmu, mereka akan berkembang untuk menjadi pelajar-pelajar kolaboratif.

Jadual berikut merumuskan persamaan dan perbezaan di antara pembelajaran koperatif dan pembelajaran kolaboratif.

Persamaan Antara Pembelajaran Koperatif dan Pembelajaran Kolaboratif
bulletKedua-dua strategi mementingkan pembelajaran aktif
bulletDalam kedua-dua situasi, guru berperanan sebagai fasilitator.
bulletDalam bilik darjah koperatif dan kolaboratif, pengajaran dan pembelajaran dialami oleh guru dan murid.
bulletKedua-dua strategi memantapkan kemahiran kognitif beraras tinggi.
bulletDalam kedua-dua situasi, pelajar dikehendaki memikul tanggungjawap atas pembelajaran diri sendiri.
bulletKedua-dua bentuk pembelajaran menghendakkan pelajar menyampaikan idea dalam kumpulan kecil.
bulletKedua-duanya membangunkan kemahiran sosial dan pembinaan pasukan.
bulletKedua-dua pembelajaran telah menolong meningkatkan kejayaan pelajar dan ingatan pengetahuan.
bulletKedua-duanya menggunakan kepelbagaian pelajar.

 

Perbezaan Antara Pembelajaran Koperatif dan Pembelajaran Kolabaratif
Dalam Pembelajaran Koperatif... Dalam Pembelajaran Kolaboratif
bulletPelajar menerima latihan dalam kemahiran berkumpulan dan sosial.
bulletAdalah dipercayai bahawa pelajar telah memiliki kemahiran sosial yang dikehendaki. Mereka dikehendaki membangunkan kemahiran sedia ada untuk mencapai matlamat pembelajaran.
bulletAktiviti distrukturkan di mana setiap pelajar memainkan peranan spesifik.
bulletPelajar-pelajr merunding dan mengorganisasi usaha sendiri.
bulletGuru memantau, mendengar dan mencampur tangan kegiatan kumpulan jika perlu.
bulletAktiviti kumpulan tidak dipantau oleh guru. Jika timbul persoalan, soalan itu dijawab oleh kumpulan itu sendiri. Guru cuma membimbing pelajar ke arah penyelesaian persoalan.
bulletPelajar dikehendai menghantar kerja di akhir pelajaran untuk dinilai.
bulletPelajar menyimpan draf kerja untuk kerja-kerja lanjutan.
bulletPelajar-pelajar menilai prestasi individu dan kumpulan dengan dibimbing oleh guru.
bulletPelajar-pelajar menilai prestasi individu dan kumpulan tanpa dibimbing oleh guru.

horizontal rule

Jabatan Ilmu Pendidikan
Maktab Perguruan Sandakan
Beg Berkunci No. 31,
90009 Sandakan, Sabah.
Tel: 089-218610
Faks: 089-213814
Disediakan oleh:
Ng Kim Choy (M.Tech.Mgt.,B.A. (Hons.), Dip.Ed.),
Ketua Jabatan,
Jabatan Ilmu Pendidikan, MPSS.
13 Mei 2000
http://www.teachersrock.net