Pangkal
JIP MPSS
Sukatan Pelajaran
Tutorial & Kuiz
Contoh Soalan
Rencana & Nota
Ujian Personaliti
Penyelidikan
Latihan Mengajar
Pautan-Pautan

Sebelum Ini Selepas Ini
Perbezaan Pembelajaran Tradisional dan Pembelajaran Berdikari-Reflektif

horizontal rule

oleh Jeni Wilson & Lesley WingJau

 

 

Tradisional

Berdikari-Reflektif

Titik Tolak
transmisi pengetahuan kekuatan dan kelemahan pelajar
Tujuan
perubahan membangunkan pelajar yang bertanggungjawab
Peranan Pelajar
penerima pasif pembuat keputusan yang aktif
Peranan Guru
pemberi maklumat pemudahcara
Indikator Kejayaan
perubahan mengikut markah ujian kebolehan mengaplikasi idea secara berdikari, dan menetapkan matlamat sendiri
Pembelajaran
presriptif menyokong pengambilan risiko
Persekitaran
diarah guru kumpulan koperatif
Komunikasi Guru Pelajar
guru memperbaiki kesilapan dua arah, positif, spesifik dan regular
Strategi Penyoalan
soalan tertutup soalan terbuka
Maklum Balas
menentukan sama ada jawapan betul menggalakkan & memuji
Struktur
masa dan rutin tetap luwes - input pelajar

horizontal rule

Jabatan Ilmu Pendidikan
Maktab Perguruan Sandakan
Beg Berkunci No. 31,
90009 Sandakan, Sabah.
Tel: 089-218610
Faks: 089-213814
Disediakan oleh:
Ng Kim Choy (M.Tech.Mgt.,B.A. (Hons.), Dip.Ed.),
Ketua Jabatan, Jabatan Ilmu Pendidikan, MPSS.
8 April 2001
http://www.teachersrock.net