Pangkal
JIP MPSS
Sukatan Pelajaran
Tutorial & Kuiz
Contoh Soalan
Rencana & Nota
Ujian Personaliti
Penyelidikan
Latihan Mengajar
Pautan-Pautan

Sebelum Ini Selepas Ini
Ciri-ciri Pemikir Kritis

horizontal rule

oleh Vincent Ruggiero, Beyond Fellings, A guide to Critical Thinking

"If a man's actions are not guided by thoughtful conclusions, then they are guided by inconsiderate impulse, unbalanced appetite, caprice, or the circumstances of the moment. To cultivate unhindered, unreflective external activity is to foster enslavement for it leaves the person at the mercy of appetite, sense, and circumstance." - John Dewey.

Pemikir Kritis

Pemikir Tak Kritis

bulletikhlas pada diri sendiri, mengakui apa yang tidak diketahui, mengenali had kebolehan diri, dan berjaga-jaga akan kesilapan sendiri
bulletberpura-pura mengetahui lebih daripada yang diketahui, menyisihkan had kebolehan diri, dan mengandaikan pandangannya adalah bebas daripada kesilapan
bulletmenganggap masalah dan isu kontroveri sebagai cabaran yang merangsangkan
bulletmenganggap masalah dan isu kontroversi sebagai penggangu atau ancaman egonya
bulletberusaha memahami sesuatu, sentiasa ingin tahu, sabar menghadapi konpleksiti, dan bersedia mencurahkan masa untuk mengatasi kebingungan
bullettidak sabar menghadapi kompleksiti, justeru itu lebih sanggup berasa binggung daripada berusaha memahami sesuatu masalah
bulletmengetepikan pilihan peribadi dan berasaskan penilaian atas bukti; menanggungkan keputusan jika bukti tidak mencukupi. ... mengubah keputusan apabila bukti baru menunjukkan kesilapan
bulletbuat keputusan berasaskan teraan awas dan rasa hati. ...ia tidak mempedulikan kuantiti atau kualiti bukti. ... tetap dengan keputusan awal walaupun bukti baru menunjukkan kesilapan.
bulletmeminati idea orang lain, sanggup membaca dan mendengar dengan berhati-hati walaupun ia tidak bersetuju dengan orang lain
bulletasyik dengan pendapat sendiri, dan kurang meminati pandangan orang lain. ...asyik berfikir cara-cara menyangkal idea orang lain.
bulletmengenali bahawa pandangan-pandangan ekstrim jarang tepat; cuba mengelakkan pandangan demikian; mengamalkan pendirian yang tidak berat sebelah
bulletmengabaikan kehendak demi pandangan yang seimbang, memihak kepada pandangan yang menyokong pandangan diri yang sedia ada
bulletlebih mengawal dan menahan perasaan daripada dikawal emosi; berfikir sebelum bertindak
bulletlebih dikawal oleh perasaan daripada menahan dan mengawal emosi; bertindak secara impulsif

horizontal rule

Jabatan Ilmu Pendidikan
Maktab Perguruan Sandakan
Beg Berkunci No. 31,
90009 Sandakan, Sabah.
Tel: 089-218610
Faks: 089-213814

Disediakan oleh:
Ng Kim Choy (M.Tech.Mgt.,B.A. (Hons.), Dip.Ed.),
Ketua Jabatan, Jabatan Ilmu Pendidikan, MPSS.
17 Februari 2000
http://www.teachersrock.net