Pangkal
JIP MPSS
Sukatan Pelajaran
Tutorial & Kuiz
Contoh Soalan
Rencana & Nota
Ujian Personaliti
Penyelidikan
Latihan Mengajar
Pautan-Pautan

Sebelum Ini Selepas Ini
Taksonomi Kognitif: Gaya Abstrak-Sekuens

Kathleen A. Butler, (Ph.D.) mengabungkan gaya pembelajaran yang dikemukakan oleh Antony Gregorc dan taksonomi kognitif Bloom untuk menunjukkan hubungan di antara taksonomi dan gaya pembelajaran. Tujuannya ialah untuk memudah dan menyesuaikan penilaian kognitif dengan gaya pembelajaran seseorang. Contohnya adalah seperti jadual berikut:

 

Aras Kognitif
Tingkah laku Pelajar
PenilaianPelajar dapat melakukan penilaian:
- verdik
- gred
- taksiran
- pengadilan
SintesisPelajar dapat:
- menggunakan penyelidikan asli untuk digabungkan dengan rujukan dan hasil penyelidikan untuk menghasilkan teori, laporan atau rumus.
AnalisisPelajar dapat:
- membentuk hipotesis
- mencadangkan penyelesaian
- membahas pendapat
- mengembangkan bibliografi
- menggunakan perbincangan, seminar, dan perbincangan panel
- mengarang esei analitik
- mengkaji aliran-aliran pendapat
AplikasiPelajar mengikuti arahan berstruktur untuk
- menggunakan penyelidikan untuk menyokong sesuatu teori
- menggunakan bahan rujukan untuk menyangga sesuatu idea
- menambahkan kandungan intelekual
- menggunakan bibliografi
KefahamanPelajar dapat:
- memberi maklumat untuk menyangga idea
- mendengar kuliah dan membincangkan idea, tema, trend atau teori
- menggunakan bahan rujukan daripada bacaan untuk menyokong kedudukan dan menghasilkan laporan
PengetahuanPelajar dapat:
- mendengar kuliah informasi daripada guru
- membuat laporan umum
- menggunakan maklumat asas buku teks, membaca luas
- menggunakan rekod, sliad atau pita pendidikan

 

Jabatan Ilmu Pendidikan
Maktab Perguruan Sandakan
Beg Berkunci No. 31,
90009 Sandakan, Sabah.
Tel: 089-218610
Faks: 089-213814

Disediakan oleh:
Ng Kim Choy (M.Tech.Mgt.,B.A. (Hons.), Dip.Ed.),
Ketua Jabatan, Jabatan Ilmu Pendidikan, MPSS.
23 Julai 1999
http://www.teachersrock.net