Pangkal
JIP MPSS
Sukatan Pelajaran
Tutorial & Kuiz
Contoh Soalan
Rencana & Nota
Ujian Personaliti
Penyelidikan
Latihan Mengajar
Pautan-Pautan

Sebelum Ini Selepas Ini
Taksonomi Kognitif: Gaya Konkrit-Rambang

Kathleen A. Butler, (Ph.D.) mengabungkan gaya pembelajaran yang dikemukakan oleh Antony Gregorc dan taksonomi kognitif Bloom untuk menunjukkan hubungan di antara taksonomi dan gaya pembelajaran. Tujuannya ialah untuk memudah dan menyesuaikan penilaian kognitif dengan gaya pembelajaran seseorang. Contohnya adalah seperti jadual berikut:

 

Aras Kognitif
Tingkah laku Pelajar
PenilaianPelajar dapat melakukan penilaian:
- pilihan
- pendapat
- editorial
- rekomendasi
SintesisPelajar dapat:
- mencipta produk yang asli atau luar biasa, rekaan, atau penyelesaian, seperti mengarah perfileman, mendesain permainan, atau model baru
AnalisisPelajar dapat:
- mengikuti projek pembelajaran bebas
- menjanakan beraneka idea yang luar biasa
- meramal
- mengujikaji dan menyiasat
- mendesain
- memproses pengalaman terbuka
- menggunakan pembelajaran berbentuk penemuan dan inkuiri
AplikasiPelajar mengikuti arahan untuk
- memahami simulasi
- menggambarkan idea secara visual
- menyelesaikan masalah bagi soalan spesifik
- mengikuti penyiasatan panduan
- menyusun semula kemungkinan-kemungkinan
KefahamanPelajar dapat:
- menggunakan mainan dan aktiviti pilihan untuk menunjukkan kefahaman
- membuat kerja tentang situasi hipotetikal dan kajian kes
- menunjukkan kebolehan pemikiran divergen
PengetahuanPelajar dapat:
- menggunakan tugasan pembacaan opsyenal
- brainstorm
- meninjau melalui pengalaman dan aktiviti hands'on
- membina situasi banding dan beza untuk menjanakan informasi

 

Jabatan Ilmu Pendidikan
Maktab Perguruan Sandakan
Beg Berkunci No. 31,
90009 Sandakan, Sabah.
Tel: 089-218610
Faks: 089-213814

Disediakan oleh:
Ng Kim Choy (M.Tech.Mgt.,B.A. (Hons.), Dip.Ed.),
Ketua Jabatan, Jabatan Ilmu Pendidikan, MPSS.
23 Julai 1999
http://www.teachersrock.net