Pangkal
JIP MPSS
Sukatan Pelajaran
Tutorial & Kuiz
Contoh Soalan
Rencana & Nota
Ujian Personaliti
Penyelidikan
Latihan Mengajar
Pautan-Pautan

Sebelum Ini Selepas Ini
Adakah Anda Mempraktikkan
Pendekatan Konstruktivisme

Anda telah mempraktikkan pendekatan konstruktivisme sekiranya:
Murid berpeluang mengemukakan pandangannya tentang sesuatu konsep.
Murid berpeluang berkongsi persepsi antara satu sama lain.
Murid menghormati pandangan alternatif rakan-rakan mereka.
Semua pandangan murid dihormati dan tidak dipandang rendah
Pelajaran berpusatkan murid
Aktiviti berasaskan 'hands-on' dan 'minds-on'
Guru mementingkan kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir
Murid mengaplikasikan idea baru dalam konteks yang berbeza untuk mengukuhkan kefahaman idea tersebut
Murid merenung kembali proses pembelajaran yang dilaluinya
Murid menghubungkait idea asal dengan idea yang baru dibina
Guru menyediakan alat/bahan yang sesuai
Murid digalakkan mengemukakan hipotesis dan bukan guru menerangkan teori
Guru mengemukakan soalan yang boleh meransangkan murid mencari jawapan
Guru tidak menyampaikan maklumat secara terus kepada murid
Murid banyak berinteraksi dengan murid lain dan guru
Guru prihatin terhadap keperluan, kebolehan dan minat murid
Murid bekerja dalam kumpulan