Profail Respons Adversiti

Bayangkan anda sedang menghadapi peristiwa-peristiwa berikut ketika ini. Pilih jawapan yang paling sesuai untuk soalan yang berkaitan.