Pangkal
JIP MPSS
Sukatan Pelajaran
Tutorial & Kuiz
Contoh Soalan
Rencana & Nota
Ujian Personaliti
Penyelidikan
Latihan Mengajar
Pautan-Pautan

Sebelum Ini Selepas Ini

EQ Dalam Bilik Darjah

horizontal rule

EQ guru adalah angkubah yang paling penting dalam pembentukan bilik darjah yang berEQ tinggi. Antara komponen EQ guru yang paling dominan ialah cara guru mengurus emosinya, khasnya emosi negatif. Guru yang berjaya dan efektif adalah orang yang mampu menangani perasaan negatif dalam bentuk yang autentik, benar dan sihat.
I. Pengurusan Emosi Guru

A. Mengenal Pasti Perasaan Diri

- Tanya diri sendiri : Bagaimana perasaan saya?
- Jawab dengan menggunakan tiga perkataan  "Saya berasa ..."
- Labelkan perasaan diri, dan bukan pelajar atau situasi

B. Bertanggungjawab Atas Perasaan Sendiri

- Jangan menyalahkan pelajar atas perasaan diri
- Bertanggungjawab atas perasaan sendiri bermakna tidak berfikir seperti:
* Kamu membuat saya marah
* Pelajar-pelajar membuat saya gila
- Terdapat ruang di antara rangsang dan tindak balas; dalam ruang tersebut anda berkuasa untuk mementukan tindak balas sendiri. Jangan memberikan kuasa itu kepada orang lain.
*** Anda menghadapi masalah BESAR jika pelajar-pelajar menguasai emosi anda.

C. Gunakan Kesedaran Emosi Sendiri Untuk Mempelajari Diri Anda

Perasaan negatif anda menunjukkan keperluan emosi yang belum dipenuhi. Contohnya:

Jika anda berasa
Anda perlu berasa
Tidak dihormati Penghormatan
Tidak dipatuhi Kepatuhan
Tidak kebolehkawalan Kebolehkawalan

Anda bertanggungjawab untuk memenuhi keperluan pelajar dan bukan sebaliknya. Sama ada anda memperoleh keperluan di tempat lain atau anda dikehendaki melepaskan sebahagian daripada keperluan-keperluan anda.

D. Sentiasa Berusaha Memperluaskan Kawasan Penerimaan Anda

Jika anda rasa
Pelajar anda rasa
Akibat keseluruhannay
diterima diterima Harga diri yang lebih tinggi dan sihat
bertolerensi dipuji
bersabar selamat
bertimbangrasa relaks
mudah diramal baik

Peringatan: Emosi boleh berjangkit!

II. Membantu Pelajar Mengalami Emosi Positif

A. Membantu pelajar melabel perasaannya

- Guru mengajar pelajar kata-kata perasaan
- Nyatakan perasaan guru sendiri
- Berbual-bual tentang perasaan

B. Berikan pelajar-pelajar pilihan yang sebenar

- Guru menghormati keputusan pelajar
- Jangan memberi arahan yang bertopeng permintaan
- Minta pertolongan pelajar untuk memenuhi keperluan sendiri; jangan menuntut

C. Hormati Perasaan Pelajar

- Tanya pelajar tentang perasaannya
- Tanya pelajar tentang perasaanya sebelum mengambil sesuatu tindakan
- Libatakn pelajar

D. Validasi

- Terima perasaan pelajar
- Tunjukkan pemahaman, empati, keprihatinan dan timbang rasa
- Apabila masalah timbul, selalu validasikan perasaan sebelum bertindak.

E. Memberi Kuasa Kepada Pelajar

- Tanya perasaan pelajar dan "Apakah yang boleh membantu anda rasa lebih baik?"
- Ajar pelajar menyelesaikan masalah dengan menggunakan empati, belas kasihan dan saling menghormati perasaan orang lain.

F. Elakkan Daripada Melabel dan Menghakimi
   -  Elakkan "sepatut"
   -  Elakkan label subjektif (good/bad; nice/rude, etc.)

Jabatan Ilmu Pendidikan
Maktab Perguruan Sandakan
Beg Berkunci No. 31,
90009 Sandakan, Sabah.
Tel: 089-218610
Faks: 089-213814