Penerangan Inventori Gaya Pembelajaran Paragon
Dimensi Extrovert-Introvert

Pangkal
Dimensi Extrovert-Introvert
Dimensi Sensate-iNtuition
Dimensi Thinker-Feeler
Dimensi Judger-.Perceiver

horizontal rule

Ujian yang anda ambil tadi menentukan sama anda mempunyai gaya pembelajaran yang extrovert atau introvert. Semakin tinggi peratus anda, semakin tinggi darjah sifat extrovert dan semakin rendah sifat introvert. Anggapkan diri anda bersifat extrovert sekiranya skor anda melebihi 50%. Sekiranya skor anda kurang daripada 50% kemungkinan besar anda digolongkan dalam kumpulan introvert.

Jadual berikut menyenaraikan sifat-sifat pelajar extrovert dan introvert.

EXTORVERT (@60% daripada penduduk)

INTROVERT (@60% daripada penduduk)

belajar daripada melakukan sesuatu (learns best from doing)

suka memerhati sebelum melakukan sesuatu (likes to watch before doing)

mudah bergaul dan berkeyakinan dari segi sosial (is more at ease and confident socially)

lebih suka kerja bersendirian atau seseorang lain (prefers working alone or with one other)

suka mengambil tahu keadaan orang lain (likes to know how others are doing it)

menetapkan piawaian sendiri sekiranya mengizinkan (sets own standards when possible)

bertambah tenaga daripada bergaulan (gets energized from socializing)

bertambah tenaga dalam keadaan sunyi dan bersendirian (likes quiet space to work)

cepat memberi dan merelakan pendapatan kepada orang lain (readily volunteers and offers opinions)

seolah-olahnya berfikir dengan mendalam dan sukar memahami sesuatu keadaan (seems "deep" and hard to understand)

idea berpunca dari luar (ideas start from the outside in)

idea berpunca dalam diri sendiri (ideas start from inside out)

Cuba ujian dimensi-dimensi lain untuk mendapatkan gaya pembelajaran pada keseluruhannya dengan link-link berikut.

| Inventori Gaya Pembelajaran Paragon |
| Dimensi Extrovert-Introvert | Dimensi Sensate-iNtutive | Dimensi Thinker-Feeler | Dimensi Judger-Perceiver |
| 16 Gaya Pembelajaran |