Penerangan Skor Ujian Personaliti : Tanggungjawab

Pangkal
Atas

horizontal rule

Skor anda di antara 67% hingga 100%

bullet

Anda amat bertanggungjawab dan bersikap wajar.

bullet

Anda berhati-hati, boleh dipercayai dan kemungkinan besar jujur.

Skor anda di antara 20 % hingga 66%

bullet

Anda mampu menunjukkan sifat bertanggungjawab tetapi mempunyai kecenderungan untuk bertindak cuai.

Skor anda kurang daripada 20%

bullet

Anda sudah tentunya bukan dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab.

bullet

Kemungkinan besar anda mengalami krisis demi krisis dalam hidup.

bullet

Apakah benar anda juga susah bekerja lama di sesuatu tempat dan sering kekurangan wang.

horizontal rule