Pangkal
JIP MPSS
Sukatan Pelajaran
Tutorial & Kuiz
Contoh Soalan
Rencana & Nota
Ujian Personaliti
Penyelidikan
Latihan Mengajar
Pautan-Pautan


Beritahu Kawan Anda
 eMeL KePaDa:

Penyelidikan

horizontal rule

Segmen ini memaparkan penyelidikan yang dijalankan oleh Jabatan Ilmu Pendidikan MPSS serta pensyarah-pensyarah lain secara kolaboratif. Selain itu, Panduan Penyelidikan Tindakan juga disediakan untuk yang berminat.

Adalah diharapkan agar hasil dapatan daripada penyelidikan ini dapat menyumbangkan sedikit sebanyak kepada alam pendidikan. Selain itu, amalan penyelidikan khasnya penyelidikan tindakan juga dapat mengintegrasikan teori dengan amali di kalangan pensyarah serta meningkatkan budaya reflektif.

horizontal rule

Panduan Penyelidikan Tindakan
Brdasarkan Buku Panduan Penyelidikan Tindakan (BPG, 1988)
1. Pengenalan Kepada Penyelidikan Tindakan
2. Panduan Am & Khusus
3. Proses Penyelidikan Tindakan
4. Contoh-contoh Penyelidikan Tindakan
5. Perbezaan Penyelidikan Tindakan & Penyelidikan Formal


---===xxx===---

Garis Panduan Kursus Penyelidikan Tindakan (pdf)

Sub Unit Penyelidikan
Unit Dasar, Perancangan & Pembangunan (BPG, 2001)

Borang Penyelidikan Tindakan/PDSA (2007) pdf

horizontal rule

Penyelidikan Yang Sedang/Telah Dijalankan

bullet
Persepsi Guru Terlatih dan Guru Pelatih Terhadap Pengajaran Berkesan - Satu Kajian Grid Repertori (2002) - Ng Kim Choy & Tan Chuan Joo
bullet
Kecenderungan Minat Guru Pelatih Terhadap Gaya-gaya Pengajaran (2000) - Ng Kim Choy, Michael Tan, dan Poh Siew Boon
bullet
Hubungan Gaya Bimbingan Guru Pembimbing Dengan Kepuasan Praktikum (1999) - Tan Chuan Joo & Ng Kim Choy
bullet
Gaya Personaliti ala MBTI Guru Pelatih Semester VI (1999) - Ng Kim Choy
bullet
Kajian Tindakan Ringkas
bullet
P&P B2b 100% (Kitaran 1)
bullet
Pemantauan Kemajuan Pelajar Secara Kolaboratif (Kitaran 1)
bullet
Pemantauan Kemajuan Pelajar Secara Kolaboratif (Kitaran 2)
bullet