Pangkal
JIP MPSS
Sukatan Pelajaran
Tutorial & Kuiz
Contoh Soalan
Rencana & Nota
Ujian Personaliti
Penyelidikan
Latihan Mengajar
Pautan-Pautan
Beritahu Kawan Anda
 eMeL KePaDa:

Ujian Personaliti

horizontal rule

Memandangkan tugas guru berkait rapat dengan pembentukan personaliti murid-muridnya maka ada baiknya disediakan beberapa ujian personaliti untuk  membantu guru pelatih memahami diri sendiri dengan lebih mendalam lagi. Ujian-ujian ini diperoleh dari sumber-sumber internet dan telah diterjemahkan.

Ujian-ujian yang disediakan hanya merupakan panduan am sahaja. Bagaimanpun sebarang ujian yang sah harus diperoleh daripada ahli psikologi, kounselor yang bertauliah sahaja.

Selamat mencuba!

horizontal rule

bulletUjian Personaliti - Keirsey Temperament Sorter (10 minit)
bulletUjian Personaliti Berasaskan Corak (3 minit)
bulletUjian Personaliti: Bertanggungjawab (5 minit)
bulletUjian Personaliti: Rasa Hampa (5 minit)
bulletUjian Personaliti: Inkuisitif (5 minit)
bulletUjian Personaliti: Populariti (5 minit)
bulletIndikator Personaliti: (3 minit)
bulletInventori Gaya Pembelajaran Schmeck 1983 (5 minit)
bulletInventori Gaya Pembelajaran Paragon
bulletDimensi Extrovert-Introvert (5 minit)
bulletDimensi Sensate-iNtuitive (5 minit)
bulletDimensi Thinker-Feeler (5 minit)
bulletDimensi Judger-Perceiver (5 minit)
bulletIndeks Gaya Pembelajaran Soloman-Felder
bulletDimensi Active-Reflective (5 minit)
bulletDimensi Sensing-Intuitive (5 minit)
bulletDimensi Visual-Verbal (5 minit)
bulletDimensi Sequential-Global (5 minit)
bulletTaksiran Kecenderungan Hemisferik (5 minit)
bulletProfail Respons Adversiti (5 minit)
bulletUjian Optimis Yang Dipelajari - Seligman (20 minit)