PTK: KOMPETENSI UMUM (8)

Pilih jawapan yang betul bagi setiap soalan.

  

Pilih jawapan yang tepat sekali bagi setiap soalan.
Ulangi kuiz ini sekiranya skor anda kurang daripada 90%.

Setiap kali anda membuat sesuatu pilihan, komputer akan mengira skor anda. Sekiranya pilihan anda salah, anda boleh mencuba soalan berkenaan sehingga pilihan anda betul. Bagaimanapun, sekiranya jawapan anda betul, anda dikehendaki menjawab soalan-soalan lain.

Skor anda diperolehi berasaskan bilangan jawapan yang betul dibahagikan dengan bilangan percubaan yang telah anda buat.

Selamat mencuba!