as
Pangkal
JIP MPSS
Sukatan Pelajaran
Tutorial & Kuiz
Contoh Soalan
Rencana & Nota
Ujian Personaliti
Penyelidikan
Latihan Mengajar
Pautan-Pautan

Beritahu Kawan Anda
 eMeL KePaDa:

Rencana & Nota

horizontal rule

Terdapat banyak rencana tentang ilmu pendidikan khasnya pedagogi, kemahiran berfikir, pembelajaran masteri  dan penilaian yang diterbitkan dalam bentuk bercetak. Malangnya tidak banyak orang berpeluang membacanya kerana edaran yang terhad.

Segmen ini cuba menyediakan rencana-rencana yang dianggap berguna untuk para pendidik. Selain itu, nota ringkas tentang tajuk-tajuk yang berkaitan dengan ilmu pendidikan juga disediakan untuk rujukan.

Antara rencana-rencana yang disediakan telah diterbitkan dalam Jurnal Pendidikan Maktab Perguruan Sandakan dan Jurnal Pendidikan & Penyelidikan PPSMS Lahad Datu.. 

horizontal rule

Tajuk-tajuk Rencana

 1. Perbincangan 1-2-4 (1988)
 2. Pendekatan, Strategi, Kaedah Dan Teknik? (1989)
 3. Analisa Kreatif Kemahiran Mencetuskan Idea (1994)
 4. Siri Panduan ke Arah Pembelajaran Masteri (PPK, 1997)
  1. Konsep dan Cara Melaksanakan Pembelajaran Masteri
  2. Penentuan Hasil Pembelajaran
  3. Pengajaran dan Pembelajaran ke Arah Pembelajaran Masteri
  4. Pelbagai Kecerdasan dan Kemahiran Berfikir
  5. Kemahiran Belajar dalam Pembelajaran Masteri
  6. Perkara Lain yang Perlu Diserap dalam Pembelajaran Masteri
  7. Penilaian Dalam Pembelajaran Masteri
  8. Pemulihan dan Pengayaan dalam Pembelajaran Masteri
 5. Isu-isu Penyelidikan Yang Baik Dan Beretika (1998)
 6. Perbezaan Pembelajaran Kolaboratif & Pembelajaran Koperatif (1999)
 7. Kecerdasan Emosi (Poh, 1999)
 8. Kajian (Penyelidikan) Tindakan
  1. Pengertian
  2. Panduan
 9. Penggunaan Grid Repertori dalam Refleksi Praktikum
 10. Quality is Right the First Time and Everytime (2010)
 11. Hubungan Sekolah & Komuniti (2011)

 

horizontal rule

Tajuk-tajuk Nota

 1. Pembelajaran Koperatif
  1. Kaedah Pembelajaran Koperatif (BPG, 1995)
  2. Prinsip-prinsip Pembelajaran Koperatif
  3. Refleksi: Kemahiran Sosial Dalam Kumpulan Koperatif
  4. Struktur Pembelajaran Koperatif
   1. Persemukaan / Showdown
   2. Pasport Parafrasa
   3. Struktur-struktur Interaksi Koperatif
 2. Konstruktivisme
  1. Teori Konstruktivisme (BPG, 1995)
  2. Model Konstruktivisme 5-Fasa (BPG, 1995)
  3. Adakah Anda Mempraktikkan Pendekatan Konstruktivisme? (BPG, 1995)
  4. Prinsip-prinsip Konstruktivisme
  5. Ciri-ciri Pengajaran & Pembelajaran Konstruktivisme
  6. Perbezaan Instruksi: Behaviorisme, Kognitivisme & Konstruktivisme
  7. Perbezaan Proses Pembelajaran: Behaviourisme, Kognitivisme & Konstruktivisme
 3. Ciri-ciri Portfolio Yang Berkualiti (BPG & MPPPP, 1997)
 4. Menu Pelbagai Kecerdasan
 5. Kesilapan2 Utama dalam Desain Web
 6. Senarai Semak Pemajuan Laman Web
 7. Senarai Semak Belia Yang Berpotensi Bertindak Secara Ganas
 8. EQ Dalam Bilik Darjah
 9. Sepuluh Tabiat Orang Yang BerEQ Tinggi
 10. Teori Andragogi - Knowles
 11. Paras-paras Pemprosesan - F.Craik & R.Lockhart
 12. Pembelajaran Eksperiensial - C. Rogers
 13. Desain Pembelajaran Konteksual
 14. Strategi P&P Pembelajaran Konteksual - R.E.A.C.T.
 15. Senarai Semak P&P Konteksual
 16. Hubungan Gaya Pembelajaran dengan Taksonomi Bloom
  1. Gaya Konkrit-Sekuens
  2. Gaya Abstrak-Sekuens
  3. Gaya Abstrak-Rambang
  4. Gaya Konkrit-Rambang
 17. Panduan Menilai Pemikiran
 18. Piawaian Intelek Sejagat
 19. Ciri-ciri Pemikir Kritis
 20. Motivasi Dalam Desain Instruksi
 21. Rubik Pemarkatan Pemikiran Kritis Holistik
 22. Senarai Semak Fasilitator
 23. Senarai Semak: Refleksi Pengajaran
 24. Banding & Beza Di Antara Pembelajaran Koperatif Dan Pembelajaran Kolaboratif
 25. Rubik Kolaborasi
 26. Refleksi – Masalah Murid Semasa Praktikum Fasa I
 27. Peranan Kes Kajian Dalam Pendidikan Guru
 28. Log Pembelajaran
 29. Jenis-jenis Jurnal
 30. 11 Teknik Memperbaiki Disiplin Bilik Darjah
 31. Gaya-gaya Resolusi Konflik (Thomas-Kilmann)
 32. 'Siapa' dan 'Mengapa' Dalam Pengajaran Pemulihan
 33. Perbezaan Pembelajaran Tradisional dan Pembelajaran Berdikari-Reflektif
 34. Pemikiran Reflektif Mengikut Dewey (1933)
 35. Model Penalaran Pedagogi Shulman
 36. Grid Repertori
  1. Carta Aliran Pembinaan Grid Repertori
 37. Panduan Menduduki Ujian Terbuka (Open Book Test)
 38. Buku Kerja Pembelajaran Koperatif (Kagan) pdf
 39. Draf Logo Maktab Perguruan Tawau, Sabah
 40. Psikologi (Nota BPG untuk KPLI SR) pdf
 41. Pedagogi (Nota PBG untuk KPLI SR) pdf
 42. Profesionalisme Guru (Nota PBG untuk KPLI SR) pdf
 43. 360 Degree Leader (Powperpoint Slides)
 44. Perundangan Di Sekolah (Powerpoint Slides)

horizontal rule

Jabatan Ilmu Pendidikan
Maktab Perguruan Sandakan
Beg Berkunci No. 31,
90009 Sandakan, Sabah.
Tel: 089-238032
Faks: 089-213814
Disediakan oleh:
Ng Kim Choy (M.Tech.Mgt., B.A. (Hons.), Dip.Ed.),
Pengetua SMK Tungku, Lahad Datu.
23 Ogos 2011
http://www.teachersrock.net