Pangkal
JIP MPSS
Sukatan Pelajaran
Tutorial & Kuiz
Contoh Soalan
Rencana & Nota
Ujian Personaliti
Penyelidikan
Latihan Mengajar
Pautan-Pautan

Sebelum Ini Selepas Ini
Carta Aliran Pembinaan Grid Repertori

horizontal rule

Berikut merupakan satu carta aliran untuk menghasilkan satu Grid Repertori. Penyelidik perlu perlu berbincang dengan subjeknya pada setiap langkah agar grid yang dihasilkan adalah tepat dan betul-betul mewakili ruang mental subjek berkenaan. Untuk memperoleh faedah yang maksimun, penyelidik perlu peka, mahir, dan latihan. Tujuan utama grid adalah untuk membantu subjek membuat interpretasi dan memahami dirinya dengan lebih mendalam tanpa pengaruh, soalan, dan ancaman daripada penyelidik.

 

 

horizontal rule

Jabatan Ilmu Pendidikan
Maktab Perguruan Sandakan
Beg Berkunci No. 31,
90009 Sandakan, Sabah.
Tel: 089-218610
Faks: 089-213814
Disediakan oleh:
Ng Kim Choy (M.Tech.Mgt.,B.A. (Hons.), Dip.Ed.),
Ketua Jabatan, Jabatan Ilmu Pendidikan, MPSS.
8 Mei 2001
http://www.teachersrock.net