Sukatan Pelajaran

Pangkal
JIP MPSS
Sukatan Pelajaran
Tutorial & Kuiz
Contoh Soalan
Rencana & Nota
Ujian Personaliti
Penyelidikan
Latihan Mengajar
Pautan-Pautan
Beritahu Kawan Anda
 eMeL KePaDa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KDPM 2001 | Semester I | Semester II | Semester III | Semester IV | Semester V |
KPLI 2002 (English Version)pdf
KPLI 2003 (Sekolah Rendah)pdf
SEMESTER I
KDPM 2001, Semester I : Pendidikan Di Malaysia I (1 kredit)
No.TajukJam

1

Perkembangan Pendidikan di Malaysia (Sebelum Merdeka)2
2Perkembangan Pendidikan Di Malaysia (Awal Merdeka)6
3Pendidikan Masa Kini2
4Falsafah Pendidikan Kebangsaan2
5Falsafah Pendidikan Guru3
 

Jumlah

15
KDPM 2001, Semester I : Psikologi Pendidikan I (2 kredit)
No.TajukJam

1

Konsep Pendidikan & Psikologi Pendidikan2
2Fitrah Manusia2
3Teori Perkembangan7
4Teori Berkaitan Dgn Kemahiran Berfikir4
5Kemahiran Berfikir & Proses Berfikir4
6Jenis-jenis Pemikiran3
7Perbezaan Individu3
8Personaliti & Konsep Kendiri5
 

Jumlah

30
KDPM 2001, Semester I : Pedagogi I (1 kredit)
No.TajukJam

1

Konsep Kurikulum & Peranan Guru dalam Pelaksanaan Kurikulum9
2Strategi Berfikir & Alat Berfikir6
 

Jumlah

15
SEMESTER II
KDPM 2001, Semester II : Pendidikan Di Malaysia II (1 kredit)
No.TajukJam

1

Konsep Asas Sosiologi dan Sosiologi Pendidikan4
2Sekoleh sebagai Sistem Sosial3
3Birokrasi Di Sekolah3
4Pengurusan dan Disiplin3
5Sekolah & Masyarakat2
 

Jumlah

15
KDPM 2001, Semester II : Psikologi Pendidikan II (1 kredit)
No.TajukJam

1

Konsep Pengajaran & Pembelajaran3
2Proses Pembelajaran9
3Gaya Pembelajaran3
 

Jumlah

15
KDPM 2001, Semester II : Pedagogi II (2 kredit)

No.

TajukJam

1

Pengurusan bilik darjah sebagai sebuah organisasi7
2Komunikasi berkesan dalam dan luar bilik darjah4
3Interaksi dalam bilik darjah4
4Pengajaran Mikro15
 

Jumlah

30
SEMESTER III
KDPM 2001, Semester I : Psikologi Pendidikan III (1 kredit)
No.TajukJam

1

Teori-teori pembelajaran7
2Tingkah laku bermasalah4
3Modifikasi tingkah laku4
 

Jumlah

15
KDPM 2001, Semester III : Pedagogi III (2 kredit)
No.TajukJam

1

Konsep Pengajaran2
2Model-model pengajaran4
3Pendekatan, strategi, kaedah dan teknik7
4Konsep & proses refleksi2
5Perancangan utk mengajar5
6Perancangan Penyampaian pengajaran8
7Perancangan Penilaian2
8

Jumlah

30
KDPM 2001, Semester III : Bimbingan & Kaunseling I (1 kredit)
No.TajukJam

1

Pengantar Bimbingan & Kaunseling5
2Peranan Guru Biasa dalam Pelaksanaan Tugas Bimbingan & Kaunseling3
3Hubungan Interpersonal3
4Komunikasi berkesan5
 

Jumlah

15
SEMESTER IV
KDPM 2001, Semester I : Pedagogi IV (2 kredit)
No.TajukJam

1

Pengujian dan Penilaian dalam Pendidikan12
2Perangkaan Asas8
3

Pemulihan & pengayaan

6
4Pendidikan Inkulsif4
 

Jumlah

30
KDPM 2001, Semester IV : Bimbingan & Kaunseling II (1 kredit)
No.TajukJam

1

Kaunseling sebagai satu proses2
2Pelaksanaan Kaunseling Individu2
3Pelaksanaan Kaunseling Kelompok2
4Kemahiran Kaunseling Individu & Kelompok9
 

Jumlah

15
SEMESTER V
KDPM 2001, Semester V : Pendidikan di Malaysia III (2 kredit)
No.TajukJam

1

Profesional Perguruan & Keguruan7
2Guru dan alam pendidikan3
3Guru dan kemahiran profesional5
4Guru dan perkembangan diri3
5Guru dan masa hadapan3
6Guru dan cabaran masa hadapan3
7Persediaan guru untuk melihat masa hadapan3
8Penilaian kerja/tugas oleh rakan sekerja3
 

Jumlah

30
KDPM 2001, Semester V : Pedagogi V (1 kredit)
No.TajukJam

1

Refleksi Pasca Praktikum6
2Penyelidikan Tindakan9
 

Jumlah

15
Kembali Ke Atas